tytul-cudowny-chlopak
krzeslo
Zarówno książka R.J. Palacio, jak i jej ekranizacja mogą stać się doskonałym pretekstem do rozmowy z dziećmi o budowaniu postawy empatii i zachęcania do pozytywnego działania. Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało scenariusz zajęć do wykorzystania przez wychowawców klas szkół podstawowych, zachęcamy jednak również rodziców, by korzystali z tych porad, aby umiejętnie objaśniać dzieciom świat pozytywnych wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu. Celem opracowanego warsztatu jest formowanie u dzieci poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych osób oraz kształtowanie otwartości wobec świata i innych ludzi.
MATERIAŁY DO POBRANIA
Zachęcamy do skorzystania ze scenariuszy zajęć przygotowanych w oparciu o treść i przesłanie książki R.J. Palacio. Oba odwołują się do warstwy historycznej powieści graficznej R.J. Palacio Biały ptak, skupiają się jednak na wartościach uniwersalnych, które niesie książka: dobroci, życzliwości, bezinteresownej pomocy, wsparciu dla słabszych, akceptacji dla wszelkich odmienności i tolerancji dla różnorodności. Scenariusz Nie odwracaj oczu, przygotowany został przez Danutę Waszek i Izabelę Cisek z działu edukacji Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Vive l’hummanité przygotowała Kamila Rogowicz z działu edukacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Scenariusze przygotowane zostały z myślą o starszej młodzieży (z klas 5-6 szkoły podstawowej i starszych), rekomendowane są do użytku przez nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów w takiej formie, w jakiej je przygotowano, a także jako inspiracja czy podstawa do przygotowania własnych scenariuszy zajęć na bazie tego samego utworu.
MATERIAŁY DO POBRANIA

Nie odwracaj oczu

Vive l’hummanité

Materiały dydaktyczne przygotowane przez Nauczyciela Roku 2018 Przemka Staronia i METODYCZKĘ, MARTĘ MŁYŃSKĄ

SCENARIUSZ 1 PLUS KARTA PRACY

SCENARIUSZ 2 PLUS KARTA PRACY

- Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas 7-8 autorstwa Patryka Tomiczka, który przygląda się literackim i filmowym postaciom podobnym do Juliena – czyli na pierwszy rzut oka niepozornym, a wewnętrznie niezwykle silnym. - Scenariusz lekcji wychowawczej dla różnych grup wiekowych autorstwa Wojciecha Kobusa, dotyczący osób z niepełnosprawnością oraz tego, w jaki sposób można odpowiednio, z szacunkiem im pomagać. - Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas 5-8 autorstwa Joanny Wachowiak, dotyczący bullyingu i uczulający na to, jaki wpływ nasze słowa oraz czyny wywierają na innych.
MATERIAŁY DO POBRANIA

SCENARIUSZ LEKCJI DO FILMU