Zarówno książka R.J. Palacio, jak i jej ekranizacja mogą stać się doskonałym pretekstem do rozmowy z dziećmi o budowaniu postawy empatii i zachęcania do pozytywnego działania.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało scenariusz zajęć do wykorzystania przez wychowawców klas szkół podstawowych, zachęcamy jednak również rodziców, by korzystali z tych porad, aby umiejętnie objaśniać dzieciom świat pozytywnych wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu.

Celem opracowanego warsztatu jest formowanie u dzieci poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych osób oraz kształtowanie otwartości wobec świata i innych ludzi.

krzeslo
MATERIAŁY DO POBRANIA